Uitgeverij Tepper Scheemda

Uitgeverij Tepper richt zich op de uitgave van folders, flyers, brochures en kranten t.b.v. van organisatoren van evenementen, concerten, exposities alsmede promotiedrukwerk voor musea, charitatieve instellingen en non profit organisaties in sport, zorg en welzijn.

Aan de opdrachtgever kunnen we de drukwerken gratis of tegen geringe kosten leveren. Dit kunnen wij doen door een deel van het drukwerk te voorzien van commerciële advertenties waarmee de productiekosten en in bepaalde gevallen verspreidingskosten van de publicaties worden betaald. Voor de opmaak, druk en verspreiding van het drukwerk wordt samengewerkt met professionele partners en gebruik gemaakt van kwalitatief uitstekend materiaal.

Als u gebruik wenst te maken van onze diensten geeft u aan ons uw wensen op t.a.v. uw drukwerk. U zendt ons de benodigde tekst en foto’s, het liefst per e-mail (tekst in Word, foto’s en afbeeldingen in een van de bestandsformaten voor foto’s en afbeeldingen). Wij kunnen desgewenst uw huisstijl toepassen en de door u gewenste kleuren en lettertypes gebruiken.

Aan de hand van al deze gegevens maken wij een conceptontwerp. Dit wordt aan u ter goedkeuring toegezonden. Pas als u tevreden bent over het ontwerp gaat de opdracht naar de drukker. Wij hechten veel waarde aan transparantie en goed overleg.

Jannes en Jannie Tepper
E-mail: info@uitgeverijtepper.nl
Telefoon 0597-672713
Adres Eexterweg 33
9679 TG Scheemda